Outlet   TFse7en - Chillichic       Made to Order   Fashion - Decoration - Spa - Premium 

สินค้า Decoration - เฟอร์นิเจอร์

Chillichic Co.,Ltd. รับผลิตและออกแบบานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

เฟอร์นิเจอร์ไม้+เหล็ก

รับผลิตและออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ไม้+เหล็ก โต๊ะทำงาน โต๊ะวางTV ตู้ลิ้นชัก ตู้ใส่รองเท้า ชั้นวางของ

                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                                                  

สั่งทำตามแบบ   -   ติดต่อโดยตรง

บริษัท ชิลลี่ ชิค จำกัด
51/46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
Mobile : 089-2017576, 081-3573585  E-mail : chillichic@live.com